Ecotip
07/05/2019
Further
07/05/2019

Codeart

Green Logo Design во канцелариите на "Codeart" Скопје.
Тип на мов: Поларен лишај
Потекло: Финска
Класа: Прва
Лого: Дрвено лого изработено на CNC
Акустични својства: Подобрена звучна акустика (висок коефициент на апсорпција на звукот)