Ecotip
07/05/2019

Кафе слаткарница - Карамел

Green Design во кафе слаткарница Карамел во Битола.
Тип на мов: Поларен лишај
Потекло: Финска
Класа: Прва
Акустични својства: Подобрена звучна акустика (висок коефициент на апсорпција на звукот)
Во соработка со МЕТАТЕТ СТУДИО