ЕВН МАКЕДОНИЈА
26/08/2021

МЕДИКА ЛЕ-МА
- СКОПЈЕ

Нов проект во кој е поставена вертикална градина и интегррано логото од со контраст во истата.