ЕВН МАКЕДОНИЈА
26/08/2021
РЕПЛЕК – ДИРЕКЦИЈА
25/08/2021

СЕМОС ЕДУКАЦИЈА
- СКОПЈЕ

Внесовме нов момент и свежина во Семос Едукација.
Логото одлично се вклопи на зелената позадина.