ЅИДНИ ОБЛОГИ ОД ПЛУТА

ОБНОВЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ПЛУТАУникатни, вистински обновливи и 100% eco-friendly продукти од плута, за ѕидни и подни облоги


Дабовото дрво е единственото чијашто кора може да се регенерира после "берењето" на кората, при што дрвото останува здраво и неповредено. Тоа ја прави плутата еден од ретките навистина обновливи ресурси (материјали) кои се употребуваат за внатрешен дизајн. Меѓу другото, дабовото дрво има исклучителен капацитет за задржување на штетен јаглерод, а берењето на кората го зголемува истиот.