Diamond Garden by Adora
10/09/2018
ПроКредит Банка – Централна управа
10/09/2018

Диоптра оптика

Вертикална градина во објектот на Диоптра оптика во ГТЦ. Со овој проект ја збогативме убавата атмосфера за купувачите во Диоптра.