Карамел
08/05/2019
Codeart
07/05/2019

Ecotip

Green Design во канцелариите на "Ecotip" Скопје.
Тип на мов: Поларен лишај
Потекло: Финска
Класа: Прва
Акустични својства: Подобрена звучна акустика (висок коефициент на апсорпција на звукот)
Во соработка со KL STUDIO